Forme Forme
"SĂ ÎNVEŢI PENTRU TINE, DAR SĂ ŞTII PENTRU TOŢI ” (Nicolae IORGA)
Dreptunghi rotunjit
loc. Recea, str. Europa, nr. 75, tel. 0262287204; 0371042073, fax 0362710600 jud. Maramures, cod 437225
TCAUES2FYCA1W49MECAYUZFRMCA1L77UHCA04BHBOCAWP7SUACAGDUS17CAEL4SIUCADYC9ROCA4XDWRACAHQYKE0CABPG10WCAGFK94GCAIA5S6FCA7481NQCA708WD8CAHZ9MBKCAE9D6JMCA22EMYC.jpg Dreptunghi Dreptunghi Dreptunghi drapel-uniunea-europeana.jpg primaria recea.jpg
Primăria Comunei Recea
isj_mm1.jpg
ISJ Maramureş
Legături utile
Pagina elevilor
Pagina părinţilor
Semnalarea problemelor aparute in scolile de pe raza comunei Recea
Documente echivalare studii
Transmite mesaj unui cadru didactic
Structura anului şcolar 2015-2016
LEGEA
Educaţiei Naţionale
REGULAMENTUL de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar
ORAR
MICROBUZ SCOLAR
2014-2015
AcasaOrganigramaResurse umaneConducereaProfesoriÎnvăţătoareEducatoareDidactic auxiliarNedidacticElevi / prescolariOferta scoliiCarte de oaspetiContact
Inaugurarea Şcolii din Lăpuşel - 2009
Telefoanele de serviciu ale şcolii
Elevi cu care ne mândrim
Au trecut pe la catedra....
aplicarenew1.png
Comisia pentru Proiecte şi Programe Educative
Serviciul
SECRETARIAT
ACCES
cadre didactice
ACTIVITĂŢI
Şcoala Altfel
2014
STEMA SCOALA.JPG admitere_2014.png subiecte2015.png antet minister schimbat.jpg antet minister schimbat.jpg
R O M Â N I A Ministerul Educaţiei Nationale şi Cercetării Ştiinţifice Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş Şcoala Gimnazială Recea
Documente necesare echivalării perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate
1. Cerere prin care se solicită echivalarea studiilor adresată IŞJMM: - documentul tipizat poate fi descărcat de aici; - se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile şi clasa în care se solicită înscrierea pentru anul şcolar în curs. 2. Situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate (dacă este cazul): - foaia matricolă pentru clasele absolvite din România -original- - dacă elevul a susţinut Testare Naţională - copie xerox 3. Situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute: - foile matricole eliberate de unitatea de învăţământ din străinătate sau organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sitem educaţional din altă ţară, din care să rezulte disciplinele şi calificativele obţinute -copii şi traduceri autorizate. 4. Documente personale de identificare, în copie simplă: - certificat de naştere - paşaport - copie după paginile 1, 2, 3, 4 - actul de identitate - buletin de identitate sau carte de identitate (pt. elevii care au împlinit 14 ani) NOTĂ: Înainte ca dosarul să fie depus la inspectoratul şcolar, acesta trebuie să cuprindă şi cererea ORIGINALĂ aprobată de către conducerea unităţii de învăţământ unde elevul urmează să îşi continue studiile aici.
* Câmpuri obligatorii
Informaţii suplimentare:
Nume:*
E-mail:
Mesaj:*
Telefon:*
COPYRIGHT © 2012 - Şcoala Gimnazială Recea Site realizat de Daniel Alex. BUCIUMAN
Depunerea documentelor Dosarul plic astfel întocmit se depune Şcoala Gimnazială Recea, str. Europa, nr. 75 - Serviciul Secretariat. Evaluarea dosarelor Durata procedurii de recunoaștere pentru perioadele de studii va fi de 30 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet. - pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe; - atestatul de echivalare emis de către ISJMM este valabil pentru înscrierea în orice unitate de învăţământ preuniversitar din ţară şi la încadrarea pe piaţa de muncă;