Forme Forme
"SĂ ÎNVEŢI PENTRU TINE, DAR SĂ ŞTII PENTRU TOŢI ” (Nicolae IORGA)
Dreptunghi rotunjit
loc. Recea, str. Europa, nr. 75, tel. 0262287204; 0371042073, fax 0362710600 jud. Maramures, cod 437225
TCAUES2FYCA1W49MECAYUZFRMCA1L77UHCA04BHBOCAWP7SUACAGDUS17CAEL4SIUCADYC9ROCA4XDWRACAHQYKE0CABPG10WCAGFK94GCAIA5S6FCA7481NQCA708WD8CAHZ9MBKCAE9D6JMCA22EMYC.jpg Dreptunghi Dreptunghi Dreptunghi
R O M Â N I A Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş Şcoala Gimnazială Recea
drapel-uniunea-europeana.jpg primaria recea.jpg
Primăria Comunei Recea
isj_mm1.jpg
ISJ Maramureş
Legături utile
Pagina elevilor
Pagina părinţilor
Semnalarea problemelor aparute in scolile de pe raza comunei Recea
Documente echivalare studii
Transmite mesaj unui cadru didactic
Structura anului şcolar 2014-2015
LEGEA
Educaţiei Naţionale
REGULAMENTUL de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar
ORAR
MICROBUZ SCOLAR
2014-2015
AcasaOrganigramaResurse umaneConducereaProfesoriÎnvăţătoareEducatoareDidactic auxiliarNedidacticElevi / prescolariOferta scoliiCarte de oaspetiContact
Inaugurarea Şcolii din Lăpuşel - 2009
Stadiul procesual al dosarelor
Telefoanele de serviciu ale şcolii
Elevi cu care ne mândrim
Au trecut pe la catedra....
aplicarenew1.png
Comisia pentru Proiecte şi Programe Educative
Serviciul
SECRETARIAT
ACCES
cadre didactice
ACTIVITĂŢI
Şcoala Altfel
2014
STEMA SCOALA.JPG admitere_2014.png subiecte2015.png antet minister schimbat.jpg antet minister schimbat.jpg
Documente necesare echivalării perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate
1. Cerere prin care se solicită echivalarea studiilor: - documentul tipizat poate fi descărcat de aici; - se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile şi clasa în care se solicită înscrierea pentru anul şcolar în curs. 2. Situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate: - foile matricole pentru anii de studii, în copie legalizată sau original; - Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie simplă - dacă este cazul; 3. Situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute: - copie simplă după original; - traduceri legalizate în original pentru documentele şcolare din străinătate, cu excepţia celor redactate în limbile ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ şi SPANIOLĂ; (Acolo unde este cazul, C.N.R.E.D îşi păstrează dreptul de a solicita, în scris, traducerea legalizată.) 4. Documente personale de identificare, în copie simplă: - certificat de naştere - paşaport - copie după paginile 1, 2, 3, 4 - actul de identitate - buletin de identitate sau carte de identitate (pt. elevii care au împlinit 14 ani) NOTĂ: Înainte ca dosarul să fie depus la inspectoratul şcolar, acesta trebuie să cuprindă şi o copie după cererea aprobată de către conducerea unităţii de învăţământ unde elevul urmează să îşi continue studiile aici.
* Câmpuri obligatorii
Informaţii suplimentare:
Nume:*
E-mail:
Mesaj:*
Telefon:*
COPYRIGHT © 2012 - Şcoala Gimnazială Recea Site realizat de Daniel Alex. BUCIUMAN
Depunerea documentelor Dosarul plic astfel întocmit se depune la Inspectoratul Școlar Maramureș (Baia Mare, str. Petofi Șandor, nr. 14-16). Acestea vor fi trimise săptămânal, pe cale oficială, la CNRED. Evaluarea dosarelor Durata procedurii de recunoaștere pentru perioadele de studii va fi de 30 zile, de la data depunerii dosarului complet. Răspunsul privind echivalarea de studii Se vor comunica de către CNRED, în scris, Inspectoratului Școlar al Județului Maramureș.