Evaluarea naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a (EN246)/2022-2023

CALENDARUL

de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

 • Scris – Limba română – 9 mai 2023
 • Scris – Limba maternă – 9 mai 2023
 • Citit – Limba română – 10 mai 2023
 • Citit – Limba maternă – 10 mai 2023
 • Matematică – 11 mai 2023
 • Scris-Citit – Limba română pentru minoritățile naționale – 12 mai 2023

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

 • Limba română – 16 mai 2023
 • Matematică – 17 mai 2023
 • Limba maternă – 18 mai 2023

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

 • Limbă și comunicare – 24 mai 2023
 • Matematică și Științe - 25 mai 2023


Modele de subiecte: https://subiecte.edu.ro/2023/

Cadru normativ:

 1. ORDIN nr. 5.359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023
 2. ORDIN nr. 3.051 din 12 ianuarie 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a
 3. METODOLOGIE din 12 ianuarie 2016 de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a (Anexă la OMENCS nr. 3051/12.01.2016)

Materiale informative: