Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Înscriere învăţământ primar - anul scolar 2021 - 2022

Informaţii - tel. 0758563802 (Daniel BUCIUMAN)

              Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.473/10.03.2021:

            Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2021-2022 va avea loc în perioada 29 martie - 28 aprilie 2021.                                                                                  Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare:                                     - copie după actele de identitate părinţi;                                                                        - copie după certificatul de naştere al copilului;                                                     - adeverinţă eliberată de medicul de familie cu vaccinurile/ apt pentru a frecventa şcoala;                                                                                                                - recomandări eliberate de unitatea de învăţământ (grădiniţă) pentru copilul care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1.09.2021 - 31.12.2021;                                 - copiii care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate şi împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2021-31.12.2021, evaluarea dezvoltării se efectuează de către Centrele Judeţene de Resurse şi asistenţă Educaţională;                                                                                                                -părinţii divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită locuinţa minorului.     

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

Cererea de înscriere se poate transmite si pe email:                                                                 secretar_recea@yahoo.com                                                                                                                                                                                                          sau prin poştă pe adresa:   

                                                                               Şcoala Gimnazială Recea                                                                                 loc. Recea, str. Europa, nr. 75,                                                                                              cod poştal 437225, jud. Maramureş

ATENŢIE: (3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

www.scoalarecea.ro