Activitate on-line

Pagină ce cuprinde toate informările pentru cadrele didactice pe perioada suspendării cursurilor


GRAFIC PROFESORI/ INAVAVTORI/ EDUCATOARE pt incheierea situatiei scolare semestriale si anuale

Procedură

privind înscrierea notelor în catalog și încheierea mediilor

Având în vedere contextul pandemic, la Școala Gimnazială Recea se vor lua următoarele măsuri în perioada 18-29 mai:

  • În incinta instituției vor fi prezenți: două cadre didactice, un cadru didactic auxiliar și un îngrijitor (personal nedidactic).
  • Accesul în interiorul școlii se va realiza pe ușa din față, iar ieșirea, pe cea din spate. Nimeni nu iese din incintă decât la finalizarea activității (nu ieșim la cafea, magazin, țigară etc.).
  • Se va respecta intervalul orar din graficul afișat în sala profesorală și pe site-ul școlii.
  • Accesul în interiorul școlii se va realiza după dezinfecția mâinilor și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii.
  • Pe toată durata activităților desfășurate în școală, cadrele didactice / cadrele didactice auxiliare și personalul nedidactic vor purta mănuși și măști.
  • Se va respecta distanțarea socială.

Toate măsurile susmenționate se vor lua pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu virusul Sars-Cov19.

Formular de transmitere a datelor

Documentele transmise prin acest formular vor ajunge la secretarul unităţii şcolare