Informații privind calendarul și procesul de înscriere/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2023 - 2024

Programul depunerilor cererilor la secretariatul unităţii şcolare este zilnic între orele 8-15

REÎNSCRIEREA 

6-14 iunie 2023

      Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.                        ÎNSCRIEREA în învăţământul preşcolar                            pentru anul şcolar 2023-2024ETAPA I DE ÎNSCRIERE  15- 30 IUNIE 2023

     Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitatea de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri. 

- solicitarea de inscriere va fi insotita de documente justificative, care sa demonstreze criteriile generale si criteriile de departajare specifice elaborate de unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari.

- documente necesare inscrierii, depuse de parinte/tutore/ reprezentant legal la unitatea de invatamant sunt:

1. cererea de inscriere

2. copie certificat de nastere copil

3. copie CI a părinţilor/ reprezentant legal

4. hotarari judecatoresti (daca este cazul)

5. fisa medicala completata potrivit reglementarilor in vigoare, eliberata de mediul de familie (se poate depune si la momentul inceperii anului scolar)

6.  avizul ISMB pentru copiii care nu vor fi inscrisi la clasa pregatitoare, in anul scolar 2023-2024, din motive medicale

Toate informatiile, declarate in cererea de solicitare a inscrierii precum si documentele anexate vor fi verificate de membrii comisiei de reinscriere/inscriere a unitatii de invatamant.

Parintii pot comunica unitatii de invatamant  sau posta electronca cererea (scoala_recea@yahoo.com), cererea  tip de inscriere si documentele aferente pentru a fi inregistrate in registrul de inscriere al unitatii.


          Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri  30 iunie 2023ETAPA a II a DE INSCRIERE 3-18 iulie 2023

    În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitatea de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.  

Solicitarea de inscriere se va realiza si prin  posta electronica (scoala_recea@yahoo.com)  in intervalul orar afisat de unitatea de invatamant. Vor fi transmise cererea de inscriere tip si documentele aferente.

Toate informatiile, declarate in cererea de solicitare a inscrierii, documentele anexate vor fi verificate de membrii comisiei de inscriere a unitatii de invatamant.

       Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri  18.07.2023          

Cererea se depune la secretariatul unităţii noastre şcolare (loc. Recea, str. Europa, nr. 75), se pot depune la gradiniţa unde este înscris copilul, sau părinţii mai  pot comunica unităţii de învăţământ prin poşta electronică (scoala_recea@yahoo.com).                                                         

Pentru orice fel de informație vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon  0262287204.