Informații privind calendarul și procesul de înscriere/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2021 - 2022

                        ÎNSCRIEREA în învăţământul preşcolar                            pentru anul şcolar 2021-2022

ETAPA DE ÎNSCRIERE 
                                      - 31 mai 2021 - 24 iunie 2021 - luni-vineri între orele 9,00-13,00 la secretariatul Şcolii Gimnaziale Recea, loc. Recea, str. Europa, nr. 75

Documente necesare:
                                     - Cerere tip de înscriere 
                                     - Certificatul de naştere a copilului
                                     - Cartea de identitate a solicitantului (părinte/ tutore/ reprezentant legal)
                                     - Cartea de identitate a celuilalt părinte/ tutore/ reprezentant legal
                                     - Acord privind confidenţialitatea datelor personale
                                     - Adeverinţă medicală privind înscrierea în colectivitate (medicul de familie)
                                     - Acte privind tutela minorului, în cazuri speciale (familii monoparentale....)
       Adeverinţa medicală privind înscrierea în colectivitate se poate aduce până la începerea cursurilor.

REÎNSCRIEREA (începând cu data de 17 mai 2021)

          

Cererea se depune la secretariatul unităţii noastre şcolare (loc. Recea, str. Europa, nr. 75), se pot depune la gradiniţa unde este înscris copilul, sau părinţii mai  pot comunica unităţii de învăţământ prin poşta electronică (secretar_recea@yahoo.com) sau telefonic (0758563802), datele necesare  (date privind solicitantul, date privind copilul şi date privind opţiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicaţia informatică).                                                         

Etapa de validare a fişelor şi de completre a documentelor necesare se va defăşura la momentul comunicării de către unitatea de învăţământ, pe zile şi pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicaţie, cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie.

Pentru orice fel de informație vă rugăm să ne contactați la nr. de teleefon 0758563802 sau 0262287204.