Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) / 2023-2024

Calendarul Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a 2024:

 • 11 – 14 iunie 2024: Înscrierea la Evaluarea Națională
 • 14 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a
 • 25 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba română
 • 27 iunie 2024 – Proba scrisă la Matematică
 • 28 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba maternă
 • 3 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
 • 3 iulie (orele 16 – 19) și 4 iulie 2024 (ora 08:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor
 • 4 – 9 iulie 2024 – Soluționarea contestațiilor
 • 9 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

NOTĂ: La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.


Site-ul dedicat publicării rezultatelor este https://evaluare.edu.ro.

Modele de subiecte: https://subiecte.edu.ro/2023/evaluarenationala/modeledesubiecte/

Cadru normativ:

 1. ORDIN nr. 4.801 din 31 august 2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011
 2. ORDIN nr. 5.113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar
 3. ORDIN nr. 3.124 din 20 ianuarie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare
 4. METODOLOGIE din 20 ianuarie 2017 pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare (Anexă la OME 3.124 din 20 ianuarie 2017)
 5. ORDIN nr. 4.730 din 18 august 2022 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a
 6. Procedura ME/DGIP, CNPEE, DM, DGJC nr. 33576/31.10.2022, cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat – sesiunea 2023
  • (fișier pdf)  (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)