Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) / 2022-2023

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

CALENDARUL

de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,

 • 6-9 iunie 2023 - Înscrierea la evaluarea națională
 • 9 iunie 2023 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 19 iunie 2023 -Limba și literatura română – probă scrisă
 • 21 iunie 2023 - Matematică – probă scrisă
 • 22 iunie 2023 -Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • 28 iunie 2023 - (până la ora 14.00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 28 iunie 2023 -(ora 16.00-ora 19.00) – 29 iunie 2023 (ora 8.00-ora 12.00) Depunerea contestațiilor
 • 29 iunie-4 iulie 2023 - Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2023 -Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor 


NOTĂ: La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.


Site-ul dedicat publicării rezultatelor este https://evaluare.edu.ro.

Modele de subiecte: https://subiecte.edu.ro/2023/evaluarenationala/modeledesubiecte/

Cadru normativ:

 1. ORDIN nr. 5.241 din 31 august 2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023
 2. ORDIN nr. 4.801 din 31 august 2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011
 3. ORDIN nr. 5.113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar
 4. ORDIN nr. 3.124 din 20 ianuarie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare
 5. METODOLOGIE din 20 ianuarie 2017 pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare (Anexă la OME 3.124 din 20 ianuarie 2017)
 6. ORDIN nr. 4.730 din 18 august 2022 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a
 7. Procedura ME/DGIP, CNPEE, DM, DGJC nr. 33576/31.10.2022, cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat – sesiunea 2023
  • (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)


Materiale informative: