Înscriere învăţământ primar - anul scolar 2023 - 2024

PLAN SCOLARIZARE AN SCOLAR 2023-2024

· Scoala Săsar

     – 1 clasa pregatitoare – 10 locuri

    -  Toate străzile din Săsar, Mocira, Recea

· Scoala Lăpușel

    - 1 clasa pregatitoare - 20 locuri

    -  Toate străzile din Lăpușel , Bozânta Mică  


              Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.445/17.03.2022:

                          CALENDAR ÎNSCRIERI ÎN CLASA PREGATITOARE

                                                             pentru anul şcolar 2023-2024

05.04.2023-26.04.2023

Relizarea evaluării copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie -31 decembrie 2023 si comunicarea rezultatului evaluarii

03.05.2023-18.05.2023

Completarea cererilor de înscriere . Validarea cererilor de înscriere se face de luni pana vineri in intervalul orar 8-16 respectiv programare telefonica la numarul de telefon 0262-287204 pentru intervalul orar 16-18 de luni pana vineri .

31.05.2023

Afişarea candidaţilor înmatriculaţi dupa prima etapa de repartizare pe site-ul scoli si la avizier.Comunicare prin afișare la unitatea de învățământ a locurilor rămase libere dupa prima etapa de repartizare

06.06.2023-12.06.2023

Completarea cererilor de înscriere pentru a doua etapa de repartizare . Validarea cererilor de înscriere se face de luni pana vineri in intervalul orar 8-16 respectiv programare telefonica la numarul de telefon 0262-287204 pentru intervalul orar 16-18 de luni pana vineri.

15.06.2023

Afişarea listei finale cu copiii inscrisi in clasa pregatitoare

01.09.2023-08.09.2023

Solutionarea de catre ISJMM a cererilor pentru copiii care nu au fost inscrisi la vreo unitate de invatamant                 

Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare:   

  - copie după actele de identitate părinţi;                                                              

 - copie după certificatul de naştere al copilului;                                                   

  - adeverinţă eliberată de medicul de familie cu vaccinurile/ apt pentru a frecventa şcoala;                                                                                                            

   - recomandări eliberate de unitatea de învăţământ (grădiniţă) pentru copilul care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1.09.2023 - 31.12.2023;                               

  - copiii care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate şi împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2023-31.12.2023, evaluarea dezvoltării se efectuează de către Centrele Judeţene de Resurse şi asistenţă Educaţională;                                                                                                                

-părinţii divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită locuinţa minorului.     

Localităţile arondate la Şcoala Gimnazială Recea sunt: Recea, Lăpuşel, Săsar, Mocira, Bozînta Mică

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

               Cererea de înscriere se poate transmite si pe email:                                                   scoala_recea@yahoo.com                                                                                                                                                                                                     sau prin poştă pe adresa:   

                                   Şcoala Gimnazială Recea                                                                                 loc. Recea, str. Europa, nr. 75,                                                   cod poştal 437225, jud. Maramureş

ATENŢIE: (3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).