Înscriere învăţământ primar - anul scolar 2024 - 2025

ZIUA PORȚILOR DESCHISE SÂMBĂTĂ  06 APRILIE 2024 ÎNTRE ORELE 10-12 SCOALA LĂPUȘEL ȘI SCOALA SĂSAR

                        Copiii vor beneficia de programul ”MASA SĂNĂTOASĂ ” și de program ”Scoala după școală”.

PLAN SCOLARIZARE AN SCOLAR 2024-2025

· Scoala Săsar

     – 1 clasa pregatitoare – 14 locuri

    -  Toate străzile din Săsar, Mocira, Recea

· Scoala Lăpușel

    - 1 clasa pregatitoare - 15 locuri

    -  Toate străzile din Lăpușel , Bozânta Mică  


              Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 au fost aprobate prin ordinul de ministru 4019/15.03.2024

                          CALENDAR ÎNSCRIERI ÎN CLASA PREGATITOARE

                                                             pentru anul şcolar 2024-2025


28.03.2024-10.04.2024

Relizarea evaluării copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie -31 decembrie 2024 si comunicarea rezultatului evaluarii

Pentru copiii care au frecventat grădiniţa:

-înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

- eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz

Pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate:

-înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin; - planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

- desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;

- eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

- soluţionarea de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti) a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar

11.04.2024- 14.05.2024

Scoala Gimnaziala Recea

Completarea cererilor de înscriere . Validarea cererilor de înscriere se face de luni pana vineri  in intervalul orar 8-16 respectiv programare telefonica la numarul de telefon 0262-287204 pentru intervalul orar 16-18( luni -joi) respectiv 16-17( vineri)   de luni pana vineri .

29.05.2024

Scoala Gimnaziala Recea

Afişarea candidaţilor înmatriculaţi dupa prima etapa de repartizare pe site-ul scoli si la avizier

Comunicare prin afișare la unitatea de învățământ a locurilor rămase libere dupa prima etapa de repartizare

31.05.2024-07.06.2024

Scoala Gimnaziala Recea

Completarea cererilor de înscriere pentru a doua etapa de repartizare . Validarea cererilor de înscriere se face de luni pana vineri in intervalul orar 8-16 respectiv programare telefonica la numarul de telefon 0262-287204 pentru intervalul orar 16-18 de luni pana vineri.

21.06.2024

Scoala Gimnaziala Recea

Afişarea listei finale cu copiii inscrisi in clasa pregatitoare 

209.2024-06.09.2024

Solutionarea de catre ISJMM a cererilor pentru copiii care nu au fost inscrisi la vreo unitate de invatamnt 


Localităţile arondate la Şcoala Gimnazială Recea sunt: Recea, Lăpuşel, Săsar, Mocira, Bozînta Mică

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

               Cererea de înscriere se poate transmite si pe email:                                                   scoala_recea@yahoo.com                                                                                                                                                                                                     sau prin poştă pe adresa:   

                                   Şcoala Gimnazială Recea                                                                                 loc. Recea, str. Europa, nr. 75,                                                   cod poştal 437225, jud. Maramureş

ATENŢIE: (3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare conform art 13 aliniatul 3