Bursa scolara

             1. BURSĂ SOCIALĂ PENTRU VENITURI MICI

        Condiţie: Venitul mediu net pe ultimele 3 luni mai mic de 50% din salariul minim net pe economie (631 lei/ membru de familie).                               Acte care dovedesc venitul net pe ultimele 3 luni (iunie-august 2019) a tuturor membrilor familiei:                                                                        1) adeverinţă salariu net, defalcat pe fiecare luna (iunie-august 2019);                                                                                                                          2) adeverinţă somaj (unde este cazul);                                                           3) adeverinţă ajutor social (unde este cazul);                                               4) talon alocaţie copii aflaţi în întreţinere;                                                     5) cupoane pensie (unde este cazul);                                                             6) orice act care dovedeşte un venit dobândit în perioada celor trei luni de referinţă, sau declaraţie notarială care dovedeşte că familia nu dispune de niciun fel de venituri;                                                                         7) copii certificate naştere ale tuturor copiilor aflaţi în întreţinere;               8) copii buletine de identitate (ale părinţilor sau fraţilor peste 14 ani);                                                                                                                             9) adeverinţă elev pentru ceilalţi fraţi care învaţă în alte unităţi şcolare, cu suma bursei acordate de şcoala respectivă sau cu menţiunea că nu beneficiază de bursă;                                                                  10) anchetă socială (primărie);                                                                         11) certificat fiscal (primărie);                                                                             12) adeverinţă teren agricol că nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, in zonele montane (primărie);  

     2. BURSE SOCIALE PENTRU ORFANI                                                                 1) sunt necesare documentele de mai sus + certificatul de deces al părintelui/ părinţilor;                                                                   

     3. BURSE MEDICALE                                                                                           1) certificat de naştere copil (copie);                                                               2) carte de identitate părinţi;                                                                           3) orfani sau bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburari din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroza chistica si cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar le pot lua in considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar;

Termen de depunere al dosarului - 30 septembrie 2019, ora 12 la contabilitatea şcolii Recea, loc. Recea, str. Europa, nr. 75.                     Tel: 0262287204