Burse

În perioada 20- 30 septembrie 2017 la contabilitatea unităţii de învăţământ din localitatea Recea, str. Europa, nr. 75, se vor depune dosarele pentru acordarea de burse şcolare.

1. BURSĂ SOCIALĂ PE MOTIVE MEDICALE (vezi bolile pentru care se acordă bursa AICI) - biletul de ieşire din spital; - rezultatele testelor paraclinice folosite în diagnosticul bolii; - adeverinţă de luare în evidenţă de la medicul de familiei care să ateste diagnosticul. Actele medicale depuse trebuie să fie atestate de medicul de familie.

2. BURSĂ SOCIALĂ - adeverinţă în original cu venitul NET realizat de părinţi / susţinătorii legali pe luna iulie 2016; - declaraţie notarială a părinţilor că nu realizează alte venituri suplimentare în care să se facă referire şi la veniturile realizate de părinţii elevului / elevei în alte ţări, nu numai în România, cu dovezi ale veniturilor realizate de aceştia (dacă există); - certificat fiscal de la Primăria Comunei Recea că nu are datorii la bugetul local; - adeverinţă privind terenul agricol deţinut de familie, suprafaţa şi modul de cultivare; - copie a cuponului de pensie, dacă este cazul, pe luna iulie 2017; - copie după cuponul de şomaj, dacă este cazul, luna iulie 2017; - adeverinţă de şcolarizare a fraţilor / surorilor, în original, dacă este cazul, cu menţiunea privitoare la bursă; - copie ale certificatului de naştere a fratelui (fraţilor) aflaţi în întreţinere.

3.BURSĂ DE ORFAN - certificatul de deces al părintelui / părinţilor.

Dosarele pentru bursele de orfan şi bursele medicale trebuie OBLIGATORIU să cuprindă şi documentele specificate la pct. 2 (bursă socială).

Dosarul trebuie să cuprindă cererea de AICI.

NU SE ADMITE DEPĂŞIREA DATEI MENŢIONATE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR 30 SEPTEMBRIE 2017 Înformaţii suplimentare: tel. 0262287204 - serviciul contabilitate - între orele 10-12