Vizita în Republica Moldova

22.04.2019

           În "Școala altfel", respectiv 15 - 18 aprilie 2019, un grup de 11 elevi din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a de la Șc. Gimnazială Recea, Maramureș, însoțiți de 5 profesori și de doamna director prof. Veronica Oneț, am fost oaspeții Gimnaziului Recea - Strășeni, director prof. Valentina Cheptene din Republica Moldova. Scopul vizitei noastre a fost schimbul de experiență atât între elevi, cât și între profesori, iar activitățile propuse de doamna director au îmbinat utilul cu plăcutul. În acest sens, elevii și profesorii au asistat la ore, unde dascălii și copiii moldoveni ne-au impresionat prin sârguință, sete de cunoaștere și deschidere la nou, am vizitat muzeul, casa de cultură, grădinița, izvorul din sat, elevii au participat la activitatea interactivă "Unitate prin diversitate", unde și-au expus opiniile cu privire la noțiuni precum: iubirea de țară, patrie, prietenie, au cântat și au dansat împreună. În următoarele zile am fost primiți la Liceul Teoretic "Alecu Russo" din Cojușna, director profesor Daniela Donoaga, am vizitat Vinăria Cricova, precum și Aleea Clasicilor, Muzeul Național de Istorie, Parcul Drendrariu, Parlamentul, Valea Morilor din Chișinău. La Teatrul Național "Mihai Eminescu" din Chișinău am vizionat piesa "În ochii tăi fermecători" regizată după opera lui Gib Mihăiescu. Totul a fost emoționant, mai ales că moldovenii resimt ruperea de țara - mamă într-un mod aparte, cunoscând de mici sentimentul înstrăinării de noi. Acest fapt a reieșit din cântecele interpretate de elevi și de profesori. Cu părere de rău, trebuie să recunoaștem că ne sunt superiori cultural, că sunt dotați cu o forță sufletească nesecată și sunt dominați de un dor de țara lor furată, nestăvilit și neogoit. Îngenunchiem în fața lor și le mulțumim din inimă pentru primirea călduroasă, pentru faptul că și-au deschis sufletul în fața noastră, privindu-ne ca pe frații lor adevărați. Mulțumim, doamnei director Valentina Cheptene, domnilor profesori, părinților, tuturor celor implicați și nu în ultimul rând, domnului primar al comunei Recea, Octavian Pavel, pentru susținerea în realizarea acestui proiect.