Rechizite scolare


ACTELE NECESARE pentru rechizite şcolare - anul şcolar 2020-2021 sunt:

1. Cerere

2. Declaraţie pe proprie răspundere că nu realizează venituri (dacă este cazul)

3. Acte de identitate pentru toţi membrii familiei - copie xerox

4. Adeverinţă de venit pentru membrii familiei pentru luna IULIE 2020:

  • Adeverinţă de venit net

  • Cupon de pensie

  • Cupon de şomer

  • Indemnizaţii cu caracter - permanent

  • Alocaţii de stat pentru copii - fără supliment

  • Alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament

  • Burse pentru elevi şi studenţi

5. Adeverinţă fiscală - de la Finanţe - dacă este cazul (numai cei care dețin firmă)

6. Anchetă socială - de la Primărie

Venitul net/membru de familie ≤ 1115 RON

Termen predare documente: 15.10.2020 - la secretariatul scolii din Recea

                                          Informaţii utile: tel. 0745486424 e-mail: secretar_recea@yahoo.com