Rechizite scolare


ACTELE NECESARE pentru rechizite şcolare - anul şcolar 2021-2022 sunt:

1. Cerere

2. Declaraţie pe proprie răspundere că nu realizează venituri (dacă este cazul)

3. Acte de identitate pentru toţi membrii familiei - copie xerox

4. Adeverinţă de venit pentru membrii familiei pentru luna IULIE 2021:

  • Adeverinţă de venit net

  • Cupon de pensie

  • Cupon de şomer

  • Indemnizaţii cu caracter - permanent

  • Alocaţii de stat pentru copii - fără supliment

  • Alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament

  • Burse pentru elevi şi studenţi

5. Adeverinţă fiscală - de la Finanţe - dacă este cazul (numai cei care dețin firmă)

6. Anchetă socială - de la Primărie

Venitul net/membru de familie ≤ 1150 RON

Termen predare documente: 15.10.2021 - la secretariatul scolii din Recea

                                          Informaţii utile: tel. 0745486424                                                                           e-mail: secretar_recea@yahoo.com

                                                                        Cererea se depune pentru fiecare elev