Tichete sociale grădiniță

           Administraţia locală din Recea doreşte stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate. În acest sens, conform Legii 248/2015, primăria acordă "Stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale". Condiţiile de eligibilitate sunt următoarele: copilul să fie înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar; venitul lunar al familiei să nu depăşească 284 de lei/membru de familie; frecvenţă regulată a copilului la grădiniţă (absenţe motivate prin învoiri - max. 3 - şi scutiri medicale, cu condiţia să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă). Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt: dovada înscrierii la grădiniţă; cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educaţional; acte doveditoare privind componenţa familiei și venitul acesteia. Dosarul se depune la Primăria Comunei Recea - compartimentul social.