CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de îngrijitoare se prelungește până în data de 20 octombrie 2021, ora 15.00Şcoala Gimnazială Recea este operator de date personale conform Notificării nr. 23628, în baza Legii 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.