CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de îngrijitoare se prelungește până în data de 21 octombrie 2021, ora 15.00

Având în vedere decalarea termenului de depunere a dosarelor, afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor se va face în data de 22.10.2021, ora 12.

Termenul limită de depunere a contestaţiilor în urma afişării rezultatelor selectării dosarelor va fi 25.10.2021, ora 12.

Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma selectării dosarelor - 26.10.2021 - ora 15Şcoala Gimnazială Recea este operator de date personale conform Notificării nr. 23628, în baza Legii 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.