Bine aţi venit pe site-ul Şcolii Gimnaziale Recea

ANUNȚ

Având în vedere rata infectării cu SARS-COV-2 și faptul că întreaga comună Recea este în carantină, programul față în față cu publicul se suspendă temporar.

Orice solicitare din partea dumneavoastră se transmite pe adresa de email:

secretar_recea@yahoo.com

Pentru orice informație vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0758563802.

ROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA DE DUPĂ ȘCOALĂ"

           Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează și asigură desfășurarea Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.(2) Scopul principal al Programului național pilot de tip "Școala după școală" este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.Articolul 2(1) Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip "Școala după școală", menționat la art. 1, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural...(2) Pentru participarea la Programul național pilot de tip "Școală după școală", elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.Înscrierea elevului pentru a participa la activitățile de educație remedială organizate în cadrul Programului național pilot de tip "Școala după școală" se realizează în urma informării acestuia și se face pe baza solicitării scrise a părintelui.b) organizarea a 20 de ore de activități remediale/lună/elev, cu prezență fizică în clasă;Condiția ...este de participare a elevilor la cele 20 de ore/lună de activități de educație remedială. Cei interesați să se adreseze diriginților/ învățătorilor până în 03.03.2021În funcție de situația pandemică și de scenariul în care școala funcționează, orele remediale se pot organiza și în vacanță. Cererile se completeaza, se semneaza si se trimit scanate sau fotografiate pe adresa de email: secretar_recea@yahoo.com sau la diriginte/ invatoare.

Şcoala Gimnazială Recea este operator de date personale conform Notificării nr. 23628, în baza Legii 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.