Diplome absolvire gimnaziu

       În atenţia absolvenţilor clasei a VIII-a - promoţiile 2017 și 2018. Diplomele de absolvire a învăţământului gimnaziala, promoţia 2017, se pot ridica de la secretariatul şcolii Recea, zilnic intre orele 9,30 - 13. Atenţie: Diploma se ridică personal. Informaţii suplimentare la telefon 0730619139, 0262287204 - serviciul secretariat.

Şcoala Gimnazială Recea este operator de date personale conform Notificării nr. 23628, în baza Legii 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.