ÎNSCRIERE/ REÎNSCRIERE în învăţământul preşcolar pentru anul 2018-2019

              Urmare adresei MEN, calendarul înscrierilor în învăţământul preşcolar a fost restructurat, după cum urmează:

                                    - colectarea cererilor de înscriere - 02.07.2018 - 27.07.2018 

        Acte necesare pentru înscrierea la grădiniţă:

           - Cerere de înscriere (se descarcă de mai jos)

           - Copie după certificatul de naştere a copilului

           - Copie după cărţile de identitate a părinţilor

           - Certificatul de deces (dacă este cazul)

           - Adeverinta medicala pentru înscrierea în colectivitate (conf. Ordinului M.S. nr. 1002/ 2005)

Înscrierea în învăţământul primar 2018-2019

        Copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu Legea Educației. Conform art. 13, alin. 2 şi 3 din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019 şi Calendarul înscrierii în învăţământul primar, aprobate prin  OMEN 3242/ 23.02.2018, completarea şi validarea cererii - tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea, în perioada 08 - 26.03.2018, de luni până vineri, în intervalul orar 8 - 16. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.                        

         Completarea cererii  tip de înscriere se poate realiza şi on-line. Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs. și al celorlalți părinți.

Informaţii suplimentare - 0730619139

Diplome gimnaziu

       În atenţia absolvenţilor clasei a VIII-a - promoţia 2017. Diplomele de absolvire a învăţământului gimnaziala, promoţia 2017, se pot ridica de la secretariatul şcolii Recea, zilnic intre orele 9,30 - 13. Atenţie: Diploma se ridică personal. Informaţii suplimentare la telefon 0730619139, 0262287204 - serviciul secretariat.

Şcoala Gimnazială Recea este operator de date personale conform Notificării nr. 23628, în baza Legii 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.