Membrii Consiliului de Administraţie al                       Şcolii Gimnaziale Recea

1. prof. drd. Oneţ Veronica Cornelia - preşedinte

2. prof. Avram Viorica - membru