"Eminescu" - Grădiniţa cu PP Mocira

16.01.2023

         Preșcolarii de la grupa combinata le la grădiniței Mocira coordonați de profesor învățământ preșcolar Suciu Gabriela și Szucs Claudia l-au comemorat pe marele poet Mihai Eminescu.

          Incă de timpuriu, este bine să-i obișnuim pe copii cu opera celor mai mari poeți români. Acest lucru se desfășoarăși în unitatea noastrăîn fiecare an cu preșcolarii grupei, indiferent de etnie sau religie. Cu toții participăm la diferite activități practice și activități referitoare la domeniul limbăși comunicare.

        Preșcolarii au confecționat scene din poeziile eminesciene, au pictat, au modelat, au și audiat câteva din creațiile marelui poet. Obiectivele generale ale activităților dedicate poetului național care s-au desfășurat în unitatea noastră au vizat stimularea potențialului artistic și creativ al copiilor, cunoașterea poeziei eminesciene și a valențelor artistice ale acesteia, prețuirea valorilor naționale.